Ajankohtaista

21. Heinäkuuta 2021

Luova tunnetaitopiiri 10-12-vuotiaille 8.9.2021- 27.10.2021

10.6.2021 LUONNOSVERSIO FACEBOOK 10-12v Luova tunnetaitopiiri 8.9.2021 (1).png

Verkkokurssi on suunnattu syöpää sairastaville 10–12-vuotiaille lapsille sekä sairastuneen sisaruksille. Kurssi järjestetään 8.9- 27.10.2021 välillä, keskiviikkoisin klo 18–19 (yhteensä 8 kertaa) ja on maksuton. Kurssi toteutetaan Teams-alustalla.  Hae mukaan tästä linkistä! 

Osallistu yhdessä muiden samanikäisten kanssa rentoon ja luovaan toimintaan. Kurssilla käsitellään erilaisia tunteita ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja kuvataiteen, musiikin ja osallistavien pelien avulla sekä jutellen.

Osallistuja saa kokea itsensä osana ryhmää, jossa tuetaan nähdyksi ja kuulluksi tulemista omana itsenään, turvallisessa verkkoympäristössä. Mukavan tekemisen kautta mahdollistetaan onnistumisen iloja ja vahvistetaan omia voimavaroja.

Kurssilla käsitellään erilaisia tunteita kuvataiteen, musiikin, osallistuttavien pelien avulla ja juttelen.

Kurssilla mahdollistetaan vertaistukea ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja erilaisten luovien menetelmien avulla. Itseilmaisua vahvistetaan yksilötasolla ja ryhmätyöskentelyssä. Opetellaan erilaisten tunteiden tunnistamista luovilla ja erilaisilla tehtävillä.

Teemat:

8.9.2021 Ryhmäytyminen

15.9. 2021 Erilaiset tunteet

22.9. 2021 Tunteista voimaa

29.9.2021  Itsetunto ja omakuva

6.10.2021 Minä ja perheeni voimavarat

13.10.2021 Minä ja tukiverkkoni

20.10.2021 Rentoutuminen

27.10.2021 Toivekerta

Kurssihaku alkaa: 21.7. ja päättyy: 18.8.  Hae mukaan tästä linkistä!

Valinnat ja testaukset: 34 vk:lla soittamalla Teams-yhteyden testaaminen.

Kurssinkoko: 8 ryhmäläiselle.

Muoto: Suljettu verkkokurssi, jonne vain Teams-linkin saaneet pääsevät mukaan. Tarvitset tietokoneen, toimivan internetverkkoyhteyden ja kuulokkeet.

Ohjaajat: Sylva ry:n kuvataideohjaaja Eeva Mölkänen ja Kuopion Yliopistollisen sairaalan varhaiskasvatuksen opettaja Heli Wouters.

Lisätiedot: Eeva Mölkänen, Sylva ry, eeva.molkanen@sylva.fi 050 436 7040 (Olen lomalla 8.8.2021 saakka.) 

 

 

Lue lisää