Kuka onkaan aloitteleva, muttei ei ihan "vihreä" 

vastavalmistunut kuvataiteilija Eeva Mölkänen? 

Tammikuussa 2019 hän on valmistunut Taidekoulu Alfasta. Hän on myös suorittanut Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajakoulutuksen sekä Lähihoitajan ammatin. Ammatillisena täydennyskoulutuksena hän on suorittanut hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille suunnatun Voimauttavan valokuvan perusteet. Menetelmää voi soveltaa työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa toteutettavissa projekteissa osana työn perustehtävää. Hän aikoo jatkaa taideopintojaan eteenpäin. 

Peruspositiivinen taiteilija työskentelee säännöllisesti Sylva Ry:n taideohjaajana lapsille ja aikuisille Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lasten veri- ja syöpäosastolla.Työ on hänelle todella rakasta, tärkeää ja merkityksellistä. Sylva saanut ison paikan taiteilijan sydämessä. Sylvan töiden ohella hän tekee moninaisesti erilaisia työtehtäviä, taideprojekteja ja ohjaa erillaisia taidepajoja erilaisille asiakkaille ja työpaikoille. 

Taiteilija on syntynyt ja asunut Pohjois-Norjassa. Hän on asunut 16 vuotta "Savon Pispalassa" omakotitalossa. Hän muutti lapsena Suomeen, Pohjois-Savoon. Taiteilija on osallistunut vuodesta 2008 lähtien omilla teoksillaan taidenäyttelyihin. Parasta aikaa hän on laajentamassa näyttelytoimintaa ja selvittelemässä eri paikkoja ja mahdollisuuksia näyttelyiden pitoon. Myös lapsuuden kotisaarelle Norjaan hän haaveilee ja suunnittelee näyttelyn pitoa ja mahdollista taideprojektin järjestämistä.  

Aktiivisena ja innokkaana seuran jäsenenä hän on Suonenjoen Taideseura ry:ssä toiminut jo vuodesta 2008. Seuran hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2011. Hänet valittiin seuran puheenjohtajaksi 2017->

Taiteilija on erityisherkkä ihminen, joka tuntee, kokee ja aistii vahvasti elämän ympärillään. Sisäisellä vahvuudella varustellulla taiteilijalla on myös elämänrepussaan sisäinen kunnianhimo ja motivaatio. Se on toiminut kompassina luovalla tiellä. Hän on oppinut käyttämään iän myötä työkalunaan herkkyyttä. Niin taiteen tekemisessä, taideohjaajana lasten, vanhusten kuin erilaisten ihmisten parissa työskennellessä. Herkkyys on auttanut aistimaan erilaiset tilanteet ja sen vaatimat oikeat lähestymistavat työskentelyssä. Taiteilijana, elämässä ja oikeastaan kaikessa tekemisessä häntä on ohjannut omalla tiellään arvomaailma, joka merkitsee hänelle hyvin paljon, niin päätöksissä, työskentelyssä ja etenemisessä luovalla tiellä. 

Luova tekijä innostuu helposti uusista taideprojekteista ja työtehtävistä. Hän tarttuu uusiin haasteisiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Mihin hän lupautuu, hän tekee sen aina parastaan antaen. Uudet  työtehtävät ovat opettaneet uutta ja se ollut mielenkiintoista ja motivoivaa. Uteliaisuus ja uusien mahdollisuuksien, itsensä haastaminen, ovat vieneet häntä aina eteenpäin. Hän on realisti "hyvällä tavalla" itseään kohtaan ja kriittinenkin. Hän kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Hän on utelias kokeilemaan ja tutkimaan erilaisia tapoja toimia ja tehdä asioita. Oppimisen muutos tekijänä on edellytys kehitykselle. Omien heikkouksien tiedostaminen ja niiden kääntäminen vahvuudeksi ovat osa prosessia. Koskaan ei ole valmis ja kun on myönteinen uuden edessä, saa myös paljon. Tämä pitää myös aktiivisena tekemisen ja ajanhengessä. Haastamalla itseään taiteilija haluaa edetä, niin pitkälle, kuin se vain on mahdollista. Mottona, "Jos ei yritä, ei voi onnistua." 

Kuvataiteilija on aina kannustanut muita elämässä eteenpäin, toteuttamaan omia unelmiaan ja haaveitaan. Nyt on taiteilijan aika elää ja toteuttaa omia haaveitaan. Taiteilijana työllistyminen kokopäiväisesti vie aikaa ja vaatii paljon työtä. Mutta hän on tottunut elämässään, ettei mikään ei ole itsestään selvää, eikä mikään tule helpolla. Kovalla työllä voi onnistua ja aina tämäkään ei välttämättä riitä. Sekin on tosiasia, johon tulee varautua.

Hän on kuitenkin aloittanut ruohonjuuritasolta, ilman palkkaa ja edennyt pikkuhiljaa aina vähän eteenpäin. Se on jo alku. Aina voi tarvittaessa vaihtaa suuntaa. Elämässä pitää olla haaveita ja unelmia, joita tavoitella. Aika näyttää mihin suuntaan taitelijan tie vie. Matkalle mukaan tarvitaan paljon onnea ja kovaa työtä.  

Käy lukemassa vielä ARTSITS STATEMENT 

SAM_4324.JPG