Tarvitsetko yhteisöpedagogia? -Palkkaa minut! 

Valmistuin Humanistisesta ammattikorkeakoulu Humakista yhteisöpedagogiksi keväällä 2021. Opinnoista sain lisää hyviä pedagogisia työkaluja ohjaamistyöhön sekä uusia työkokemuksia eri järjestöistä. Opintojen ohella kehitin erityisesti verkkovälitteistä taideohjaamista, joka oli myös yksi osa opinnäytetyötäni. Aikaisemmat koulutukset linkittyivät hyvin opintoihin ja tukevat toisiaan. Pedagogiset taidot vahvistuivat. Lue CV tämän linkin kautta. 

Opin toiminnan suunnittelussa huomioimaan erilaisille kohderyhmille toimijuuden ja osallisuuden merkityksellisyyden. Ymmärtämään miten tärkeää se on yksilön lisäksi myös yhteiskunnan kannalta. Ehkäisevän työotteen käsitys vahvistui entisestään. Yhteiskuntaan liittyvää tietoa osaan etsiä ja hyödyntää laajemmin. Toiminnan toteutuksessa osaan huomioida osallistujien erilaisia tarpeita ja tarjota kohderyhmän itsensä näköistä mielekästä toimintaa.

Kuuntelen herkällä korvalla kohderyhmän omaa ääntä ja toiveita. Toiminnan kautta voin tukea osallistujaa yksilötasolla ja lisätä yhteisöllisyyttä. Herkkyydellä osaan laskeutua osallistujien asemaan ja käydä dialogisia keskusteluja. Hyvällä keskusteluyhteydellä luodaan positiivisia siltoja ihmisten välille ja ratkotaan isojakin haasteita. 

Toimijana olen utelias, innovatiivinen, rohkea kokeilemaan uusia, erilaisiakin työtapoja tehdä ja toimia työkentällä. Reflektoin omaa työtäni, kehitän ja uskallan haastaa itseni uuden edessä. 

Ihmisenä olen erityisherkkä joka on minulle ominaisuus tuntea, nähdä ja kokea asioita elämässä laajemmin ja vahvemmin. Herkkyys on myös työkalu ihmisten kanssa kohtaamisessa. Olen tottunut elämässä, ettei mikään ole itsestään selvää. Olen aina valmis tekemään töitä omien unelmien eteen. Omaa vahvuuttani on luovuus ja kyky tarttua uusiin työtarjouksiin rohkeasti. 

Nautin luovasta suunnittelusta ja asiakas- ja organisaatiolähtöisestä otteesta työtehtävien hoitamisessa. Omaan rohkean asenteen kehittämistöissä ja uuden oppimisessa. Mitä en osaa, sen opettelen. 

Minua kiinnostaa erilaiset työtehtävät, ja erityisesti sellaiset, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia, osallisuutta tai ehkäisevät syrjäytymistä. Tapahtumien järjestämiset ja mainoksien teot ovat myös erityisen mieluisia tehtäviä. 

 

Harjoittelupaikat ja tehtävät:

14.10.- 18.10.2019 Supersyysloma Kuopion kaupungin nuorisopalvelut, Kissakuusenkoulu, Karttula

 • Nuokkarin työtehtävien hoitaminen viikko-ohjeman mukaan yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa.
 • Taidepajan suunnittelu ja toteutus toiveiden mukaan. 

 

10.2.- 30.3.2020 Sakke- Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke, etätyö.

 • Pohjoissavolaiset.fi- verkkosivuston läpikäyminen saavutettavasta näkökulmasta. Päivitys- ja korjausehdotusraportti.

 

20.4.2020- 5.6.2020 Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Kuopio ja etätyö

Tapahtumat:

 • Euroopan syöpäviikon Koko perheen luova kävelyreittitapahtuman toteutus Kuopion keskustaan. Ohjaajan kanssa yhdessä suunnittelupalaverit, yhteistyökumppanien etsiminen ja yhteistyö heidän kanssa. Tapahtuman erilaiset lupa-asioiden selvittelyt ja markkinointi. Rastien pystytys. Ohjaaja keksi yhden pisteen idean. 
 • Sunnittelumuistio, mainoksien teko, rastiohjeideat ja -ohjeet. Erilaiset taidetarvikkeet kymmenelle pisteelle. Taidetarvikkeiden tarjous, tilaus ja hankinta. Reittikartan piirtäminen. Yhden pisteen puisen oravataulun suunnittelu, leikkaus ja maalaus. Rastien purkaminen ja siistiminen tapahtuman päätteeksi. Yhden pisteen (Tsemppipuun) lehtien valokuvaaminen yhdistykselle. 
 • Taideohjauksen ensi pilotointi verkkoon saattohoidon vapaaehtoisille ja tukihenkilöille Teams-sovelluksella.

Muut tehtävät: 

 • Syövän sairastaneen haastattelu ja sen pohjalta tehty valokuvataideteoksen verkkojulkaisu.
 • Blogikirjoitus yhdistykselle.
 • Työntekijöiden työhaastattelut.
 • Tukihenkilömateriaaliin tutustuminen.

 

1.9.2020- 15.1.2021 Sylva ry, etätyö

Tapahtumat:

 • Mukana Syyskuu- Kultanauha tietoisuuskuukausi. Kultanauhalla lisätään tietoutta lasten syövistä, hoidoista sekä osoitetaan tukea sairastuneille.
 • Osallistuminen Fuck Cancer Run virtuaaliseen juoksutapahtumaan. Tapahtuma on osa valtakunnallista Fuck Cancer -toimintaa. Tapahtuman tuotoilla tuetaan Sylva ry:n työtä syöpään sairastuneiden nuorten aikuisten hyväksi.
 • Osallistuminen Järjestöpäiville verkossa.
 • Osallistujana Sylvan Poikkeusajan dialogiaan.
 • Pikkujoulujen suunnittelu ja toteutus tiimille yhdessä ohjaajan kanssa.

Koulutukset: 

 • Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen- ja sidosryhmä -järjestelmä Dynamics 365 eli Järkkäri- koulutus ja sen käyttöönotto.
 • Noonkollektiivi viestinnän-koulutus.

Kuvataidetoiminta:

 • Yksilö- ja ryhmäkuvataidetoiminnan-kokonaisuuksien suunnittelu, verkkototeutus, seuranta ja kehittäminen. 
 • Canva- graafisen suunnittelun työkalun perusteiden koulutustuokiot.
 • Kuvataidetoiminnan vuosikello.
 • Yliopistollisten sairaaloihin jaettavan Voimakansion visuaalisen kuvitusten, värityskuvien ja kysymysten "Minä itse- sivuille" suunnittelun aloitus. Sylvan kokoama VOIMA-kansio tarjoaa tietoa sairastuneelle ja hänen läheisilleen sekä palvelee hoitavaa tahoa. 
 • Taidetoiminnan tyytyväiskyselyt Webropol-ohjelmalla.
 • Vapaaehtoisille taidehetki verkossa yhdessä ohjaajan kanssa. 
 • Nuorille suunnatun jouluisen taidepajan ohjaaminen verkossa. 

Muut tehtävät:  

 • Uusien työskentelytapojen kehittäminen verkkoon.
 • Perehdyttämisoppaan rungon suunnittelu.
 • Sisäiset viikottaiset kokoukset, erilaiset suunnittelukokoukset, yksilötapaamiset verkkoalustalla ja puhelinkeskustelut.
 • Työntekijöiden työhaastattelut.
 • Viestinnälliset yhdistyksen työtehtävät esim. mainokset.
 • Uudistuvan verkkosivuston suunnittelu yhdessä muiden kanssa.
 • Muut ajankohtaiset yhdistyksen työtehtävät.

 

9.3.- 9.4.2021 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO, etätyö

 • Kolme erilaista taidepajaa verkossa.

Opinnäytetyön tein HUMAKOlle, jonka tarkoituksena oli kehittää HUMAKOn palvelutoimintaa toiminnallisten taidepajojen avulla. Toiminnallisten taidepajojen avulla haluttiin selvittää kerätyn tiedon ja saatujen kokemusten perusteella, miten Humakin oppilaskunta HUMAKO voisi tavoittaa laajemmin eri-ikäisiä ammattikorkeakouluopiskelijoita ja tarjota palveluita vieläkin monipuolisimmin jo olemassa olevien opiskelijapalveluiden rinnalle. Pienimuotoisen pilotoinnin avulla mahdollistettiin opiskelijoille ensimmäistä kertaa luovaa taidetoimintaa verkkoon 26.3- 9.4.2021 välisenä aikana.

Kohderyhmän annettiin vaikuttamismahdollisuuksia toiminnan aikana ja toiveita otettiin huomioon toiminnassa. Pilotoinnin tulokset osoittivat selkeästi sen, että toimintaa kannattaa jatkossakin tarjota opiskelijoille säännöllisesti ja kohderyhmälähtöisesti. Työn tulokset antoivat paljon erilaista tietoja ja kehittämisideoita jatkoon työntilaajalle. On kaikkien etu, että opiskelijat voivat hyvin ja luovalla toiminnalla voidaan mahdollistaa positiivisia voimavaroja opiskelijoiden arkeen.

Onko sinulla työtehtävä tiedossa?

Tarvitsetko järjestö- ja vapaa-ajan ohjaajaa, projektikoordinaattoria, suunnittelijaa, kouluttajaa, järjestön asiantuntijaa tai kehittäjää? 

Ota yhteyttä tämän linkin kautta! 

 

21.5.2021 OPPARIKUVAT (1).jpg